Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ETL ETL Intertek DC-9006A DC-9006F DC-9007 DC-9014 2018-07-31 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
The utility model relates to a control system of insect repeller and mouse repeller ZL201520597252.7 The utility model relates to a control system of insect repeller and mouse repeller UTILITY_MODEL 2015-07-30 ~
Mouse repeller (1) ZL201530298182.0 Mouse repeller (1) APPEARANCE_DESIGN 2015-07-30 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
getter 18915507 getter 2016-01-18 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này